15/10/2015
Thời tiết
Tin mới
10:31 30/08/2013
Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Thủ ...
15:31 06/05/2013
Ngày 17.4.2013, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua Nghị quyết công ...
13:02 04/06/2012
Dự án “Nâng cấp quy hoạch chung TP Huế” đến năm 2030, ...
14:17 16/03/2012
Trong giai đoạn 2009 - 2011, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư trên 260 tỷ đồng, xây dựng 3 khu tái định cư cho gần 1.000 hộ dân vạn đò sống trên sông Hương.
15:46 20/02/2012
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, đã thông qua đề án “Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương”. Theo đó, các cấp, ngành trong toàn tỉnh ra sức thực hiện những mục tiêu của đề án để sớm đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép chuyển tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2015.
16:29 13/12/2011
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chương trình hành động (số 62/CTr-UBND) thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 29/7/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2011 - 2015).
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều
4.756 lượt xem - 15.10.2015 : 17:11p
2.735 lượt xem - 06.05.2013 : 15:31p
3.159 lượt xem - 04.06.2012 : 13:02p
3.400 lượt xem - 16.03.2012 : 14:17p