11:05 08/03/2012
Thừa Thiên Huế là tỉnh cực nam của tiểu vùng Bắc Trung Bộ, là tỉnh cực bắc của vùng duyên hải miền Trung và là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.