14:53 01/03/2017
Với nhiều giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm theo chủ đề “Năm doanh nghiệp; năm kỷ luật, kỷ cương hành chính”, bức tranh kinh tế - xã hội của toàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực qua 2 tháng đầu năm 2017. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, tín dụng ngân hàng, xuất khẩu, thương mại đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, Quốc phòng - An ninh ổn định. Đó là đánh giá của UBND tỉnh tại buổi họp thường kỳ tháng 2/2017 vào chiều ...
 
9:01 14/06/2016
Theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH, công tác giải quyết việc làm tiếp tục ổn định, sự phát triển của các doanh nghiệp may, các doanh nghiệp kinh doanh về du lịch, dịch vụ đã góp phần giải quyết việc làm mới cho người lao động.
 
11:09 08/03/2012
Với mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, trong những năm qua, tăng trưởng kinh tế Thừa Thiên Huế đạt mức độ khá. Tổng GDP qua các năm tăng dần từ mức 3.934.037 triệu đồng năm 2006 lên đến 6.142.030 triệu đồng năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 đạt 12,5%. Năm 2010, cơ cấu kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển dịch theo hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm - nghiệp, trong đó dịch vụ chiếm 45,2%, công nghiệp - xây dựng chiếm 39,7% và ...