9:01 14/06/2016
Cỡ chữ

Theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH, công tác giải quyết việc làm tiếp tục ổn định, sự phát triển của các doanh nghiệp may, các doanh nghiệp kinh doanh về du lịch, dịch vụ đã góp phần giải quyết việc làm mới cho người lao động.

Trong 5 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 8.173 lao động. Ước 6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm mới cho hơn 9.000 lao động, đạt 56,25% kế hoạch năm, tăng hơn 400 lao động so với cùng kỳ.

Song song với công tác giải quyết việc làm, công tác đào tạo nghề được chú trong, uớc 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tuyển sinh mới 4.870 học sinh, sinh viên học nghề, đạt 51.26% kế hoạch (Cụ thể: 250 sinh viên cao đẳng nghề, đạt 14.29%; 620 học sinh trung cấp nghề, đạt 51.67%; 4.000 lao động học sơ cấp nghề và dưới 3 tháng, đạt 61.07%). 

(Theo http://www.thuathienhue.gov.vn/)